Water drinken en zuiveren

met de ZeroWater Filterkan

Moe, slechte concentratie, droge huid, hoofdpijn en meer vage klachten? Dehydratatie kan je ziek maken. Drink voldoende (1,5 tot 2 liter) water en het liefst gegarandeerd 100% gezuiverd uit de ZeroWater Filterkan.

Volwassenen bestaan voor 60 tot 65% uit water. Bij ideale omstandigheden zonder dat het lichaam zich inspant heeft het globaal 2 liter water nodig om goed te kunnen functioneren. Circa 1 liter om het verlies aan te vullen en circa 1 liter om het lichaam te ontdoen van de afvalstoffen die ontstaan tijdens de stofwisseling. Maar ja, we zijn allemaal elke dag actief, dus eigenlijk is 2 liter per dag nog maar het minimum en de meesten zullen dat nog niet eens halen!  Zo doe je je eigen lichaam ernstig te kort! Voldoende water is van essentieëel belang.

Hoeveel een persoon nodig heeft hangt af van de leeftijd en het gewicht.

Kinderen

 • Tot de leeftijd van 6 maanden: 150-190 ml water per kg lichaamsgewicht
 • 6 maanden tot 2 jaar: 1 liter per 10kg lichaamsgewicht
 • Ongeveer 3 jaar: minstens 900 ml per 10 kg lichaamsgewicht
 • Kinderen van 4 tot 8 jaar: minstens 750 ml per 10 kg lichaamsgewicht
 • Kinderen van 9 tot 14 jaar: minstens 600 ml per 10 kg lichaamsgewicht

Volwassenen

De basisregel is: 285 ml water per 10 kg lichaamsgewicht x 1,5. Dus…

Een persoon van ca. 50 kg heeft ongeveer 2,25 liter water nodig.
Een persoon van ca. 70 kg heeft ongeveer 3 liter water nodig.
Een persoon van ca. 100 kg heeft ongeveer 4,5 liter water nodig.

Lezen

Water – het goedkoopste medicijn ( Je bent niet ziek, je hebt dorst)

Dit boek vertelt je wat water precies voor je lichaam betekent en wat dehydratatie kan veroorzaken.

 • Tijdens de slaap verlies je al gauw 1 liter vocht, dus start de dag met een groot glas water om de eerste tekorten aan te vullen.
 • Water draagt bij tot de instandhouding van de normale fysische en cognitieve functie en tot de instandhouding van de normale regeling van de lichaamstemperatuur, mits per dag ten minste 2,0 liter water, uit alle bronnen, wordt geconsumeerd en mits het water voldoet aan de Richtlijnen 2009/54/EG en/of 98/83/EG.

De oplossing? ……veel lekker water drinken!

KRAANWATER
Gelukkig is ons Nederlands kraanwater als één van de weinige landen van goede kwaliteit. Toch zit in ons kraanwater nog steeds resten van zware metalen, medicijnresten, pesticiden, bacteriën, virussen, chemicaliën en belastende anorganische mineralen. Ook kan veelal het water nog wel iets smakelijker (o.a. chloorvrij).

Alhoewel deze reststoffen binnen de geldende normen vallen (die naar het schijnt regelmatig worden verhoogd), is het de vraag of ze dag in dag uit niet schadelijk zijn voor onze gezondheid.

Op de website van alle waterbedrijven is een overzicht van de samenstelling en kwaliteit van het kraanwater in jouw leefgebied.

KLIK HIER voor verdere informatie over de mogelijke gezondheidsrisico’s van enkele reststoffen in ons kraanwater.

Wat is zuiver water?

Zuiver water is een vereiste voor het effectief afvoeren van afvalstoffen in het lichaam. Op internet lezen we dat de waarde daar voor maximaal tot 200 mS mag zijn. Hoe lager de waarde is en hoe dichter bij de 0, hoe schoner en beter het water is. In Nederland valt het kraanwater in de meeste plaatsen hier ruim boven (vanaf ca. 250 tot 600 mS).

Volgens de normen van de FDA is het water zuiver tot en met 006 PPM.

FLESSENWATER

Kraanwater kan net zo goed zijn als flessenwater. Misschien wel beter. Flessenwater kan bronwater of mineraalwater zijn, en worden veelal minder goed gezuiverd dan kraanwater. Kijk hier verder….

Flessenwater is in ieder geval veel duurder dan kraanwater, is milieubelastend, bevat ook belastende stoffen en er kan bij warmte schadelijke stoffen uit de plastic flessen in het water lekken.

GEFILTERD WATER

Een goede oplossing is om het kraanwater te filteren. Op internet worden volop (prijzige) waterfiltersystemen aangeboden. Voor ons persoonlijk ging dit een stap te ver. Gelukkig zijn er ook waterfilterkannen. Wij hebben een paar waterkannen geprobeerd, maar geen één daarvan was een blijvertje.

Onze ervaring met en enkele feiten over:

Bobble; deze filtert niet het kalk en overige belastende anorganische mineralen uit het water. De smaak was wel prima. (Niet getest met watertester).

Britta; deze maakt het neutrale kraanwater licht zuurder. Filtering laat te wensen over. Enkele zware metalen nemen zelfs toe na filtering . (Niet getest met watertester).

OWell: Twijfels over de filtercapaciteit. Met een watertester meten we halverwege de beloofde werkzame periode nog slechts een filtering van 7%.

Watertester

Het blijkt dus nogal een uitzoekerij en er wordt vaak meer beloofd dan daadwerkelijk gefilterd. Bij toeval stuitten wij op de watertester. Hiermee is de mate van zuiverheid goed te controleren van je kraanwater, flessenwater en je gefilterde water. Ook kun je nauwkeurig checken wanneer het filter is uitgewerkt.

Er zijn 2 soorten watertesters:

EC meter

Deze meet de geleidende werking van opgeloste stoffen (opgebouwd uit geleidende ionen) in water. De waarden worden uitgedrukt in microSiemens (mS).

TDS Meter

Deze meet de zuiverheid van het water d.m.v. de concentratie van opgeloste vaste stoffen in een vloeistof te bepalen. De TDS waarde wordt uitgedrukt in parts per million (PPM)

Er zijn ook combinatietesters te koop. Beide testers zijn bijna gelijk en even eenvoudig in gebruik .

De mS waarde van de EC meter is net niet 1 op 1 met de PPM waarde van de TDSmeter.

Via deze CONVERTER kun je mS omrekenen in PPM en vice versa

De beide testers zijn in Nederland te koop o.a. op internet, maar nogal prijzig (€ 20 tot € 30).

Bij Aliexpress zijn ze aanzienlijk goedkoper namelijk tussen de € 5 en € 10.

Bekijk hier de video en zie hoe eenvoudig het meten van water is.

ZEROWATER FILTERKAN

En toen ontdekten we Zerowater! Deze waterfilters zijn echt anders vanwege hun voordelen ten opzichte van de andere merken:

 • Het filterpatroon van ZeroWater is als enige waterfilter voor kannen gecertificeerd door de NSF voor een goede verwijdering van lood en zware metalen.
 • ZeroWater heeft een gepatenteerde 5-fase filtertechnologie om 99,6% schadelijke stoffen in het water op te verwijderen.
 • Zerowater levert een TDS meter mee, waarmee je kunt testen wanneer het filter vervangen dient te worden.
 • Zerowater heeft onderzoek gedaan naar de testresultaten van ZeroWater en Britta en andere merken. KLIK HIER voor de testresultaten. 

Wij hebben nu de 1,4 liter BPA-vrije waterkan. De maten van deze kan zijn: hoogte 24 cm, totale breedte (tuit t/m handvat 26 cm), diepte bodem: 9 cm. Zo kun je beter beoordelen of deze kan in je koelkast gaat passen. Er zijn ook andere maten waterfilterkannen beschikbaar.

ZeroWater filterkan

Vanaf € 28,95

Filter verzorgen en vervangen
Er wordt geadviseerd om (de kan met) het filter zoveel mogelijk in de koelkast te bewaren en (deels) in het water te houden. Zet de kan nooit in het zonlicht. Zo krijgt algen- en bacteriegroei geen kans en droogt het filter niet uit.

Zerowater adviseert het filter te vervangen wanneer de TDS waarde (ppm) boven de 006 uitkomt (de meegeleverde TDS-oplichter geeft dan een signaal). Wanneer deze waarde bereikt wordt, is afhankelijk van de TDS-waarde van je kraanwater. Hoe hoger deze waarde en meer je filtert, hoe sneller het filter zal verzadigen en vervangen zal moeten worden.

Wij gebruiken een EC meter (mS). Ons kraanwater is 460 mS (=295 ppm). Meting bij gebruikt van ca. 2,5 liter per dag;

na 2 weken: 000 mS na 3 weken: 007 mS na 4 weken: 011 mS (=7 ppm).

In ons geval zouden we de filter na 4 weken moeten vervangen. Wij vinden dat een mS waarde vanaf 025 voor ons de grens is voor vervanging. Zo zitten we nog ruim onder de 200; een waarde waarbij het water nog zuiverend werkt in het lichaam.

Zerowater levert bij de waterfilterkannen een TDS meter die oplicht bij 006. Wil je zelf bepalen hoe lang je daarna nog wilt doorfilteren met je filter, dan raden we je een andere meter te kopen die de waardes exact kan aangeven.

 • Door voldoende water te drinken voel ik mij fitter in lichaam en hoofd en werd ik actiever, niet voor niets dat ik na de ontdekking van het water drinken op mijn werk promotie maakte.
 • Mijn zoon merkt dat, door tijdens het studeren veel water te drinken, hij zich beter kan concentreren.
 • Gevoelige maag
  Het filter van Zerowater filtert alles uit het water, dus ook alle mineralen. Dit kan het water
  enigszins schraal maken. Bij een familielid verdwenen daardoor klachten van de gevoelige maag, maar bij mij viel het minder goed. Dit heb ik opgelost door het gefilterde water aan te vullen met een paar druppeltjes Vitals ConcenTrace  Zeewaterconcentraat.

Water, vooral gefilterd, leent zich uitstekend ter ondersteuning van het ontzuringsproces. Lees hier meer daarover bij ons item ‘Ontzuren‘.

Water verhitten

Wanneer je graag gebruik maakt van een waterkoker, kies er dan één zonder schadelijke materialen en stoffen die in het water kunnen terecht komen.

Bij Ahealthylife.nl heb je keuze uit drie mooie waterkokers en de i-Tea porseleinen waterkoker. Klik op de foto voor meer informatie.