Privacybeleid

Zo gaan wij om met uw privacy

Mooi Gezonder legt gegevens vast die u aan ons vertrekt voor de beantwoording van vragen. Uw naam en e-mailadres worden uitsluitend gebruikt om antwoord te geven op uw vraag.

Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons strikt vertrouwelijk behandeld en uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derde partijen.

Mooi Gezonder zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonlijke gegevens.

Er wordt gebruik gemaakt van analytische cookies van Google om het team van Mooi Gezonder een beeld te geven over de bezoekersstromen. Voor beveiligingsdoeleinden worden IP-adressen geregistreerd. Bij pogingen tot het ongeoorloofd wijzigen of manipuleren van de website wordt op basis van het IP-adres een tijdelijke of permanente blokkade ingesteld.

Uw rechten:
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Mooi Gezonder om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  4. Intrekking – U heeft het recht de toestemming om uw gegevens te gebruiken in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten stuurt u een verzoek naar info@mooigezonder.nl of gebruik u het contactformulier. Wij zullen uw verzoek dan zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Het team van Mooi Gezonder